Jaarvergadering JVW Mierlo 2024

geplaatst in: Nieuws | 0

Op dinsdag 5 maart 2024, om 20.00 uur, houden we in de zaal van den Heuvel onze jaarvergadering.  We willen je bij deze uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn en je stem te laten horen.  
Ieders aanwezigheid en stem binnen de vereniging wordt zeer gewaardeerd en we hopen je dan ook te mogen ontvangen. 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit: 

  1. Sluiting jaarvergadering en drankje na afloop 
  2. Rondvraag 
  3. Thema 2024 
  4. Bekendmaking kandidaat bestuursleden en bestuursverkiezing* 
  5. Verkiezing kascommissie 
  6. Verslag kascommissie 
  7. Financieel verslag 2023 
  8. Jaarverslag 2023 
  9. Opening voorzitter 

Ten behoeve van agendapunt 4 is hieronder een overzicht van de voorgestelde wijzigingen in posities te zien: 

Wie Rol Wijziging 
Chantal Swinkels Organisatie  Aftredend 
Marleen van Schaijk Organisatie Toegevoegd 
Remco Streefkerk Secretaris Toetredend 
Paul Font Freide Penningmeester Herkiesbaar 
Nancy van den Wittenboer Organisatie Herkiesbaar 
Nancy van den Heuvel Voorzitter Herkiesbaar 

* tot 24 uur voor aanvang van de vergadering hebben de leden het recht deze voordracht aan te vullen met meerdere kandidaten.  Deze aanvulling van de voordracht dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur en voorzien te zijn van minimaal tien handtekeningen van stemgerechtigde leden. 
Wordt van het aanvullen van de voordracht geen gebruik gemaakt, dan zijn de door het bestuur voorgedragen kandidaten gekozen. 

We zouden graag weten of je aanwezig bent, zodat we alles op tijd kunnen regelen en klaarzetten.