Jaarvergadering JVW

geplaatst in: Nieuws | 0

 

Op woensdag 15 februari 2017, om 20.15 uur, houden we onze jaarvergadering.

Jullie aanwezigheid en stem binnen de vereniging wordt zeer gewaardeerd en we hopen jullie dan ook te mogen ontvangen.

 

Agenda Jaarvergadering JVW woensdag 15 februari 2017

Locatie ’t Patronaat

Start 20.15 uur

1. Opening voorzitter

2. Jaarverslag 2016 door secretaris

3. Financieel verslag 2016 door penningmeester

4. Verslag kascommissie

5. Verkiezing kascommissie

6. Bekendmaking kandidaat bestuursleden en bestuursverkiezing

7. VOG

8. Thema 2017

9. Rondvraag

10. Sluiting Jaarvergadering