Jaarvergadering

geplaatst in: Nieuws | 0

J

Op woensdag 30 januari 2019, om 20.15 uur, houden we in ‘t Patronaat onze jaarvergadering.

Zie onder de agendapunten ter informatie.
Natuurlijk maken we zoals gebruikelijk ook het nieuwe thema bekend.

We willen jullie alvast informeren dat Eric, Joke, Hilde en Bart aftredend zijn. Zij zullen tijdens de vergadering bekend maken of zij zich herkiesbaar stellen.

Mocht iemand interesse hebben in een functie binnen het bestuur of coördinatie, dan kan dit tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar gemaakt worden bij het secretariaat. Deze interesse moet aangevuld worden met minimaal 10 handtekeningen van andere leden.

Mochten er geen andere kandidaten zijn dan zal het bestuur kandidaten voordragen en kunnen de leden hun stem uitbrengen.

Jullie aanwezigheid en stem binnen de vereniging wordt zeer gewaardeerd en we hopen jullie dan ook te mogen ontvangen.

Vriendelijke groet,

Namens het JVW,

Nance, Paul, Inge, Eric, Hilde, Nancy, Claudia, Esther, Joke, Marloes, Bart en Sander

Agenda Jaarvergadering JVW woensdag 30 januari 2019

Locatie ’t Patronaat

Start 20.15 uur

1.      Opening voorzitter
2.      Jaarverslag 2018 door secretaris
3.      Financieel verslag 2018 door penningmeester
4.      Verslag kascommissie
5.      Verkiezing kascommissie
6.      Bekendmaking kandidaat bestuursleden en bestuursverkiezing
7.      Jubileumjaar
8.      Thema 2019
9.      Rondvraag
10.    Sluiting Jaarvergadering