Op papier is het Jeugdvakantiewerk een vereniging, maar dan wel één waar de buitenstaander door het jaar heen weinig van merkt. Er zijn immers geen wekelijkse competitiewedstrijden of trainingen. Het hoogtepunt van de (zichtbare) activiteiten van de vereniging ligt tijdens de Jeugd Vakantie Week in de zomervakantie en de Doe & Crea dagen (twee creatieve dagen) in de herfstvakantie.

De rest van het jaar is het bestuur, voornamelijk achter de schermen, bezig om het programma voor die twee kernactiviteiten samen te stellen.

De vereniging heeft dus geen actieve leden, zoals bij een gewone vereniging. Wel nodigen wij iedereen die een Jeugdvakantieweek mee gedraaid heeft op de jaarlijkse ledenvergadering uit.

De mensen die zeer frequent samenkomen zijn de bestuursleden. Het bestuur van het Jeugdvakantiewerk bestaat momenteel uit 12 personen. Binnen die groep onderscheiden we; het dagelijks bestuur (zoals bij iedere vereniging). De anderen worden meestal aangeduid met de term ‘coördinator’. Zij hebben de hoofdleiding over een groep leiding en kinderen (de A – B – C – D groepen) tijdens de Jeugdvakantieweek. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het samenstellen van het programma van de Jeugdvakantieweek en de Friemel- en Frutseldagen. Het dagelijks bestuur neemt meestal ook de organisatie van een paar (spel)onderdelen van de JVW voor hun rekening.

Naast de normale maandelijkse bestuursvergadering vinden er nog een groot aantal bijeenkomsten plaats in groepjes van wisselende grootte om de diverse programma’s van de komende Jeugdvakantieweek samen te stellen en te bespreken.

Ook in financieel opzicht wijkt het Jeugdvakantiewerk af van de meeste verenigingen. Het JVW heeft immers geen contributie-betalende leden. De inkomsten zijn in grote mate afhankelijk van de subsidie van de gemeente en het inschrijfgeld van de kinderen.

Ten slotte is er ook een verschil t.o.v. de andere verenigingen m.b.t. de doelstelling van de vereniging. Het Jeugdvakantiewerk heeft van oudsher een sociale doelstelling gehad: namelijk de kinderen een leuke spelweek aanbieden voor een zo laag mogelijke prijs, dit vooral bedoeld (met name in de jaren 70) voor minder draagkrachtige ouders die niet op vakantie konden.

Het feit dat een vereniging anno 2018 49 jaar bestaat is niet bijzonder. Het is echter wél uniek te noemen voor een vereniging als het Jeugdvakantiewerk die door het afwezig zijn van ‘eigen’ geldmiddelen en een lossere binding van en met de leden extra gevoelig kan zijn voor allerlei interne en externe strubbelingen.

Doordat de vereniging als een van de eersten in de regio is gestart met dit soort jeugdwerk hebben wij al verscheidene soortgelijke verenigingen in de diverse gemeenten zien opbloeien en weer ten gronde zien gaan. De grootste oorzaken waren het gebrek aan vrijwilligers en/of het dichtdraaien van de subsidiekraan.

Dat het hier in Mierlo nog steeds draait, en goed draait gezien het hoge aantal deelnemers in de laatste 20 jaar en de respons vanuit het dorp, ligt aan een aantal zaken. Ten eerste een grote club vaste medewerkers, maar ook een grote medewerking van andere lokale verenigingen en instanties, de gemeente en de Mierlose ondernemers. En niet te vergeten een groep enthousiaste bestuursfanaten die de inhoud en het ‘uiterlijk’ bepalen van de Jeugdvakantieweek.

Kortom: in elk opzicht een gezonde en fitte vereniging.