Bestuur

Het Jeugdvakantiewerk in Mierlo is een vereniging en zoals elke vereniging heeft ook het JVW een bestuur. Sinds 1970 heeft het JVW ca. 60 bestuursleden gekend. Het aantal bestuursleden schommelt door de jaren heen tussen de 9 en 13 personen (al dan niet uitgebreid met een paar mensen die toegevoegd worden aan het bestuur). Momenteel bestaat het bestuur uit 4 leden, ondersteund met 4 organisatie leden. Meer informatie over de verdeling van de taken van het bestuur plus de vereniging zelf ziet u hier.

Bestuur en organisatie Jeugd Vakantie Werk Mierlo 2023

Het bestuur bestaat uit:

NaamFunctie
Nancy van den HeuvelBestuur / voorzitter
Paul Font FreideBestuur / penningmeester
Remco Streefkerk (interim)Bestuur / secretaris
Nancy vd WittenboerBestuur / Organisatie
Petra Janssen – BakkerBestuur / Organisatie
Jinny SandersOrganisatie
Chantal SwinkelsOrganisatie
Kim v StekelenborgOrganisatie

Ereleden

Daarnaast kent het Jeugdvakantiewerk ook enkele ereleden:

 • Greet Cappers de Vries, erelid sinds 1984
 • Loek den Hartog, erelid sinds 1984
 • Fried van de Reek, erelid sinds 1992 †
 • Joep van Grunsven, erelid sinds 1992
 • Geert Maas, erelid sinds 1995
 • Lies Metternich, erelid sinds 1998
 • Tiny Dreverman, erelid sinds 2003
 • Kristin Peters, erelid sinds 2014
 • Frans Maas, erelid sinds 2014
 • Rita van Dijk, erelid sinds 2017
 • Joke Doensen, erelid sinds 2017