Aan alle kinderen

Ieder jaar vindt in de laatste week van de (basis)schoolvakantie de Jeugdvakantieweek plaats. Kinderen die na de schoolvakantie naar groep 2 gaan t/m de schoolverlaters kunnen hieraan deelnemen.

In april kun je tijdens twee inschrijfdagen je opgeven worden voor deze week. Na deze twee inschrijfdagen is opgave niet meer mogelijk.

Afhankelijk van je leeftijd wordt je ingedeeld in een A, B of C-groep:

A-groep kinderen gaan na de zomervakantie naar groep 2 en 3
B-groep kinderen zitten na de zomervakantie in groep 4, 5 en 6
C-groep kinderen zitten die na de zomervakantie in groep 7 en 8 of gaan de school verlaten

Via de nieuwsbrief van je school ontvang je in maart/april het inschrijfformulier. Je kunt het formulier ook via deze site downloaden. Het formulier kun je hier vinden.

D-groep

Sinds 2001 kent het Jeugdvakantiewerk ook een D-groep. Deze is bestemd voor 13- en 14 jarigen die in feite ‘te oud’ zijn om als kind mee te doen en te jong om als hulpleiding te fungeren (daarvoor geldt een minimum leeftijd van 15 jaar). Voorwaarde is dat ze de afgelopen drie jaar tweemaal meegedaan hebben en dat er voldoende leiding is voor deze groep.

Het doel van de D–groep is hen voor te bereiden op het leiderschap. Voor een gedeelte draaien zij een eigen programma, voor een ander gedeelte draaien ze mee als variabele hulp of als extra hulpleiding (een soort stage).

Wij hopen op deze manier ook deze jeugd warm te houden voor het Jeugdvakantiewerk, zodat ze misschien in de toekomst een groep kunnen/willen draaien als leiding. De D-jeugd zit normaal gesproken niet in Mierlo op school en is daardoor moeilijker te bereiken. Daarom ontvangen zij geen inschrijfformulier, maar kunnen ze tijdens de inschrijfdagen het inschrijfformulier ter plekke invullen en betalen. Ook kan hier de digitale versie gedownload worden.

S-groep

Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met een zogenoemde S-groep. De letter S staat voor ‘specials’ en is een groep voor kinderen met een beperking. Omdat een volle week voor de kinderen als te zwaar ervaren wordt, is gekozen voor een drie daags programma (ma – wo – vr). Qua leeftijdsgrenzen wordt ongeveer 6 tot 14 jaar aangehouden en ieder jaar wordt bekeken bij welke coördinatie zij aansluiten. Er worden geen randvoorwaarden gesteld aan de vorm van handicap, met dien verstande dat vaak de ouders zelf wel kunnen inschatten of hun kind aan zo’n week kan deelnemen (in het achterhoofd houdt men er wel rekening mee dat ze zindelijk moeten zijn en mobiel). Er wordt ook meer begeleiding op de groep gezet (ongeveer één leider per twee kinderen) waarbij deze leiding ook ervaring heeft met het omgaan cq werken met deze kinderen. Ook de ouders worden betrokken bij deze groep om bv. één of meerdere dagen als medeleider deel te nemen. De S-kinderen zitten normaal gesproken niet in Mierlo op school en is daardoor evenals de D-jeugd heel moeilijk te bereiken. Daarom ontvangen zij geen inschrijfformulier, maar kunnen ze tijdens de inschrijfdagen het inschrijfformulier ter plekke invullen en betalen. Ook kan hier de digitale versie gedownload worden.

In mei worden alle groepen ingedeeld en het programmaboekje gemaakt, waarna ongeveer de eerste helft van juni de leiding deze boekjes plus de gegevens van de kinderen van hun groep ontvangen. Normaal gesproken komen zij dan voor het begin van de schoolvakantie bij de kinderen aan de deur om kort even kennis te maken en het programmaboekje en verdere gegevens te overhandigen. Daarna is het een aantal weken wachten tot het feest gaat beginnen!