De Jeugdvakantieweek kent verschillende groepen vrijwilligers. We kennen in die week de leiding, de werkgroep, de koffiegroep, de catering, de razende reporters en de zogenoemde variabele hulpen.

Afgezien van de laatste groep krijgt iedereen die de afgelopen twee jaar heeft deelgenomen als vrijwilliger in maart een uitnodiging toegestuurd om zich weer aan te melden. Aanmelden verloop voor alle vrijwilligers via het inschrijfformulier op onze website. Tijdens de inschrijfmomenten voor de kinderen, is er ook gelegenheid om het digitale formulier in te vullen.

Iedereen wordt verzocht zich op te geven vóór de inschrijfdagen van de kinderen, zodat er al een beeld is van wat er aan vrijwilligers te verwachten is. Daarmee kan dan ook de groepsgrootte bepaald worden.

Alles bij elkaar lopen er elke dag in de jeugdvakantieweek ongeveer 200 vrijwilligers rond. Door de aard en de opzet van de activiteiten schept een dergelijke week een erg hechte band, zowel tussen de kinderen als de medewerkers. De meeste medewerkers kijken dan ook enorm uit naar de Jeugdvakantieweek!