De EHBO is een externe groep mensen die via de ehbo-vereniging ingezet wordt. Zij bevinden zich ook op de diverse locaties en zijn het eerste aanspreekpunt bij ongelukjes, blessures e.d.

Naast deze externe EHBO’ers hebben we ook veel vrijwilligers met een EHBO diploma. Zij kunnen ook aangesproken worden wanneer dit nodig is.