Zij zijn aanwezig op de locaties waar de groepen kinderen zich bevinden. Zij zorgen dat zowel leiding als kinderen op tijd hun natje en droogje krijgen. Daarvoor pendelen ze regelmatig op en neer tussen die locaties en ’t Patronaat.