De grootste groep vrijwilligers vormt de leiding van de groepen kinderen. De laatste jaren hebben we ongeveer 120 personen als leiding, verdeeld over ongeveer 57 groepen kinderen. Er wordt gestreefd naar groepen van 10 kinderen met 2 leiders. Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal kinderen en leiding.

Deze twee leiders hebben de hele week een groepje kinderen onder hun hoede. Er worden als het ware koppels gevormd. Het is de laatste jaren gebruikelijk om je samen met de andere persoon met wie men een groep wilt leiden als koppel op te geven, maar dat is echter geen vereiste. Als je meedoet als leiding wordt er van uit gegaan dat je de hele week aanwezig bent. Mocht je een bepaalde dag niet aanwezig kunnen zijn, geef dat dan tijdig aan.

Om als leiding deel te kunnen nemen dien je minimaal 16 jaar te zijn. Bij de hulpleiding is een minimum leeftijd van 15 jaar vastgesteld. Dat houdt automatisch in dat een 15-jarige alleen met een ouder iemand samen een groep kan draaien. Ook is het verplicht om akkoord te gaan met de gedragscode en dient er een Verklaring omtrent het Gedrag aangevraagd te worden.

Samen met het bestuur komt de leiding tijdens de jeugdvakantieweek iedere avond bij elkaar (voor het eerst op de zondag) in het Patronaat om het programma van de volgende dag door te nemen en die van de afgelopen dag te evalueren.

Vergadering met leiding
Vergadering met leiding