Deze groep bestaat uit een coördinator en een aantal vrijwilligers. Deze groep wordt verdeeld over de drie hoofdgroepen A, B en C, plus iemand die de zaken uitvoert die niet direct bij die hoofdgroepen horen (met name het geluid e.d.). De coördinator stuurt de werkgroep aan en is het aanspreekpunt vanuit het bestuur v.w.b. de te maken spelmaterialen, het doornemen van de materiaallijsten enz. Daarnaast is het verplicht voor werkgroepleden om akkoord te gaan met de gedragscode en dient er een Verklaring omtrent het Gedrag aangevraagd te worden.

In de week zelf zijn zij de groep die voor dag en dauw al bezig is alle benodigde spelmaterialen weg te brengen, uit te zetten, te repareren enz. Vaak zijn ze ook de groep die laat op de dag nog bezig is alles op te ruimen, geleende spullen terug te brengen enz.

 

 

Werkgroep 2016