Maatschappelijke stage (MAS)

Het is mogelijk om binnen het Jeugd Vakantie Werk je maatschappelijke stage te lopen.
We hebben door het jaar heen twee activiteiten waar je aan deel kunt nemen:
– de Jeugdvakantieweek
– de Doe & Crea dagen

Jeugdvakantieweek

Nancy vd Wittenboer is de contactpersoon wat betreft de MAS stages.

De Jeugdvakantieweek is altijd in de laatste week van de zomervakantie.
Je dient minimaal 14 jaar jong te zijn om als vrijwilliger een MAS-stage te doen.

Er zijn een aantal rollen/taken die je tijdens de JVW kunt vervullen zoals; leiding, variabele hulp, razende reporter, catering en werkgroep. Natuurlijk mag je een voorkeur aangeven, maar er zal altijd in overleg gekeken worden waar we een geschikte plek voor je hebben.
Wanneer je er voor kiest om als leiding mee te helpen, dan wordt er van je verwacht dat je een Verklaring omtrent Gedrag aanvraagt. Deze is gratis, maar je hebt wel een DigiD nodig om hem aan te kunnen vragen. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Hoe gaat het lopen van stage tijdens de JVW in zijn werk:
1. Je meldt je als vrijwilliger aan via de website onder het kopje formulieren.
2. Op de eerste pagina van het aanmeldformulier geeft je aan dat je graag je MAS-stage wilt lopen.
3. Nancy zal contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
4. In juni zal er een bijeenkomst plaatsvinden met alle stagiaires om het eventuele stagecontract te tekenen en om afspraken te maken over de te lopen stage.
5. Op de dinsdagavond tijdens de JVW zal er een tussentijds evaluatiemoment zijn. We willen dan graag van je weten hoe het gaat.
6. Op de zaterdagochtend na afloop van de JVW zal er een evaluatiemoment zijn, waarbij de ervaringen besproken worden en de benodigde formulieren ingevuld.

Doe en Crea dagen

De Doe & Crea dagen zijn altijd op de dinsdag en woensdag in de herfstvakantie. Als je MAS stage wilt lopen gedurende deze dagen verwachten we dat je op maandagochtend mee helpt met klaarzetten en dat je op dinsdag en woensdag achter een kraam of bij een workshop helpt. We zijn voor deze dagen altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag met kinderen werken.

Hoe gaat het lopen van stage tijdens de Doe & Crea dagen in zijn werk:
1. Je meldt je als vrijwilliger aan via de website onder het kopje formulieren.
2. Op de eerste pagina van het aanmeldformulier geeft je aan dat je graag je MAS-stage wilt lopen.
3. Voorafgaand aan de dagen zullen we je informeren over hoe laat je op maandag verwacht wordt voor het klaarzetten. Zorg dat je ’s maandags jouw stageformulieren bij je hebt.
4. Op woensdagmiddag is het evaluatiemoment en worden de formulieren ingevuld.