Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Als je op onze website een product bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen, je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling, je een factuur te kunnen sturen. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, factuur- en, indien van toepassing, je bezorgadres en, als je die hebt opgegeven, je telefoonnummer.

Databasebestanden

Bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld in databasebestanden die in onze serverruimte worden opgeslagen. De verwerking van je bestelling vindt plaats in het in onze serverruimte geïnstalleerde CMS. Daarin worden de bovenstaande persoonsgegevens, voor de verwerking ervan, uit de databasebestanden opgehaald en gepresenteerd.

Bewaartermijn

Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Als je op onze website een product bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen, je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling, je een factuur te kunnen sturen. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, factuur- en, indien van toepassing, je bezorgadres en, als je die hebt opgegeven, je telefoonnummer.

Databasebestanden

Bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld in databasebestanden die in onze serverruimte worden opgeslagen. De verwerking van je bestelling vindt plaats in het in onze serverruimte geïnstalleerde CMS. Daarin worden de bovenstaande persoonsgegevens, voor de verwerking ervan, uit de databasebestanden opgehaald en gepresenteerd.

Bewaartermijn

Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Met uitzondering van de onderstaande derden, verstrekken wij jouw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Of als de politie en/of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Of als bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens moeten krijgen in het kader van een onderzoek.

  • Mollie
  • Office 365