Uitnodiging + agenda jaarvergadering

geplaatst in: Nieuws | 0

Beste,

Op woensdag 29 januari 2020, om 20.00 uur, houden we in ‘t Patronaat onze jaarvergadering.  We willen je bij deze uitnodigen om bij deze vergadering aanwezig te zijn en je stem te laten horen.
Ieders aanwezigheid en stem binnen de vereniging wordt zeer gewaardeerd en we hopen je dan ook te mogen ontvangen.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.         Opening voorzitter
2.         Jaarverslag 2019
3.         Financieel verslag 2019
4.         Verslag kascommissie
5.         Verkiezing kascommissie
6.         Bekendmaking kandidaat bestuursleden en bestuursverkiezing*
8.         Thema 2020
9.          Rondvraag
10.       Sluiting Jaarvergadering + drankje na afloop

* tot 24 uur voor aanvang van de vergadering hebben de leden het recht deze voordracht aan te vullen met meerdere kandidaten.  Deze aanvulling van de voordracht dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur en voorzien te zijn van minimaal tien handtekeningen van stemgerechtigde leden.
Wordt van het aanvullen van de voordracht geen gebruik gemaakt, dan zijn de door het bestuur voorgedragen kandidaten gekozen.

We kunnen al melden dat er een aantal coördinatie- en/of bestuursfuncties vrij zullen gaan komen. Mocht je interesse hebben dan horen we dat graag!

Vriendelijke groet,

Het bestuur van Jeugd Vakantie Werk Mierlo
info@jvwmierlo.nl