Uitnodiging jaarvergadering JVW

geplaatst in: Nieuws | 0

Beste vrijwilligers, ouders en geïnteresseerden,

Op donderdag 24 maart 2022, om 20.00 uur, houden we in de zaal van ’t Mierles Huukske onze jaarvergadering. We willen je bij deze uitnodigen om bij deze vergadering aanwezig te zijn en je stem te laten horen.

Ieders aanwezigheid en stem binnen de vereniging wordt zeer gewaardeerd en we hopen je dan ook te mogen ontvangen.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening voorzitter
 2. Jaarverslag 2020 / 2021
 3. Financieel verslag 2020 / 2021
 4. Verslag kascommissie
 5. Verkiezing kascommissie
 6. Bekendmaking kandidaat bestuursleden en bestuursverkiezing*
  We kunnen al melden dat er een aantal coördinatie- en/of bestuursfuncties vrij zullen gaan komen. Mocht je interesse hebben dan horen we dat graag.
 7. Thema 2022
 8. Rondvraag
 9. Sluiting Jaarvergadering + drankje na afloop

* tot 24 uur voor aanvang van de vergadering hebben de leden het recht deze voordracht aan te vullen met meerdere kandidaten. Deze aanvulling van de voordracht dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur en voorzien te zijn van minimaal tien handtekeningen van stemgerechtigde leden. Wordt van het aanvullen van de voordracht geen gebruik gemaakt, dan zijn de door het bestuur voorgedragen kandidaten gekozen.

We zouden graag weten of je aanwezig bent, zodat we alles op tijd kunnen regelen en klaarzetten.

Vriendelijke groet,

Het bestuur van Jeugd Vakantie Werk Mierlo
info@jvwmierlo.nl

PS. Het is voor ons dit jaar nog belangrijker dan andere jaren om te weten of we voldoende vrijwilligers hebben voor de jeugdvakantieweek. Geef je dus op korte termijn op via Formulieren – JVW Mierlo

Met vriendelijke groet,
Bestuur en Coördinatoren,
Jeugd Vakantie Werk Mierlo