Uitnodiging jaarvergadering

geplaatst in: Nieuws | 0

Op woensdag 31 januari 2018, om 20.15 uur, houden we in het Patronaat onze jaarvergadering.
Zie onder de agendapunten ter informatie.

 

We willen jullie alvast informeren dat Chantal, Nancy, Ellen en Nance aftredend zijn. Zij zullen tijdens de vergadering bekend maken welke keuze zij genomen hebben.
Tot vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering hebben de leden het recht deze voordracht aan te vullen met meerdere kandidaten.
Deze aanvulling van de voordracht dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur en voorzien te zijn van minimaal tien handtekeningen van stemgerechtigde leden. Wordt van het aanvullen van de voordracht geen gebruik gemaakt, dan zijn de door het bestuur voorgedragen kandidaten gekozen.

Jullie aanwezigheid en stem binnen de vereniging wordt zeer gewaardeerd en we hopen jullie dan ook te mogen ontvangen.

 

Vriendelijke groet,

Namens het JVW,

Nance, Paul, Inge, Eric, Hilde, Nancy, Joke, Ellen, Marloes, Bart, Sander en Chantal

 

Agenda Jaarvergadering JVW woensdag 31 januari 2018

Locatie ’t Patronaat

Start 20.15 uur

1.      Opening voorzitter

2.      Jaarverslag 2017 door secretaris

3.      Financieel verslag 2017 door penningmeester

4.      Verslag kascommissie

5.      Verkiezing kascommissie

6.     Wijzigingen binnen de vereniging

7.      Bekendmaking kandidaat bestuursleden en bestuursverkiezing

8.      Verklaring Omtrent Gedrag

9.      Thema 2018

10.    Rondvraag

11.    Sluiting Jaarvergadering