Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt om  een bepaalde functie uit te oefenen.  Als vrijwilligersorganisatie kunnen onze vrijwilligers deze VOG kosteloos aanvragen. Wanneer iemand een VOG aanvraagt doet Justis op de aangegeven punten onderzoek naar het verleden van een persoon.

Voor de Jeugdvakantieweek betekent dit dat er gekeken zal worden naar de volgende punten:

84: belast zijn met zorg voor minderjarigen
85: belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen;  zoals ouderen en gehandicapten

Wanneer er geen bezwaren zijn, krijg je een VOG toegestuurd. Zijn er wel bezwaren dan zal dit niet het geval zijn. Zonder VOG kun je niet als leiding, werkgroeplid, koffiegroep of bestuurslid deelnemen aan de Jeugd Vakantie week.

Kijk voor meer informatie op https://www.justis.nl/producten/vog/  of neem contact op met de voorzitter.

Waarom vragen wij vrijwilligers om een VOG aan te vragen?

De overheid stimuleert vrijwilligersorganisaties om vrijwilligers die met minderjarigen en hulpbehoevende personen werken een VOG aan te laten vragen. Steeds meer verenigingen zijn dit al gaan doen en naar alle waarschijnlijkheid zal dit in de toekomst zelfs verplicht gaan worden.

Zowel de leiding als de bestuursleden gaan een week lang intensief met een groep kinderen om. Om de veiligheid van deze kinderen te waarborgen, vragen wij deze vrijwilligers om ieder jaar een VOG voor te leggen bij het bestuur.

Hoe verloopt de aanvraag?

Om een VOG aan te kunnen vragen is het in eerste instantie belangrijk dat je in het bezit bent van een DigiD. Mocht dit nog niet het geval zijn dan kun je deze gratis aanvragen op www.digid.nl/aanvragen. Het aanvragen van een DigiD duurt een aantal dagen en zal per post toegezonden worden. Wanneer je een DigiD hebt kun je beginnen met de aanmelding en aanvraag.

Stap 1: Meld jezelf via het formulier op de JVW website aan als vrijwilliger. Zorg dat al je gegevens juist zijn ingevuld.

Stap 2: Het JVW dient via de website van het Ministerie van Justitie een elektronische VOG aanvraag in voor alle vrijwilligers die hebben aangegeven leiding, werkgroeplid of koffiegroeplid te willen zijn.

Stap 3:  Degene die zich aangemeld hebben als leiding, werkgroeplid of koffiegroeplid ontvangen een mail van de dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarin wordt gemeld dat de JVW een aanvraag heeft ingediend voor een Verklaring Omtrent Gedrag. In deze mail zit een link en als je daarop klikt kun je inloggen met behulp van je DigiD.

Stap 4: Nadat je bent ingelogd, bevestig je dat je akkoord bent met de aanvraag. Het aanvragen van een VOG is gratis. Mocht er een vraag komen voor betaling, neem dan even contact op met ons.

Stap 5: Recentelijk is er ook de optie gekomen om de aanvraag digitaal te laten verzenden, dus zijn er inmiddels twee opties beschikbaar hoe de VOG ontvangen kan worden:

A. Per post:

Als de aanvraag door Justis wordt goedgekeurd, ontvang je binnen 4 weken je VOG per post. Zodra je je VOG hebt ontvangen, doe je deze in een envelop en lever je hem in bij het JVW op Munnikenakker 21. Het is verstandig om zelf ook een kopie van de VOG te bewaren.

B. (Nieuw) Via de BerichtenBox van Mijn Overheid:

In dit geval zal de VOG in de Berichtenbox van Mijn Overheid worden ontvangen. Let wel: een digitale VOG kan alleen ontvangen worden als de persoon waarvoor de VOG wordt aangevraagd de Berichtenbox heeft geactiveerd. Daarnaast moet de aanvrager in de Berichtenbox hebben aangevinkt digitale post te willen ontvangen van screeningsautoriteit Justis én een actueel, werkend e-mailadres hebben opgeven. Dit zijn eenmalige stappen.

Als je de goedgekeurde VOG hebt ontvangen in jouw BerichtenBox, zul je deze als pdf moeten versturen naar: info@jvwmierlo.nl zodat we de controle digitaal kunnen uitvoeren.